Contabilitate:

 

 •  intocmirea/prelucrarea informatica a documentelor de evidenta primara cum sunt: note de receptie, bonuri de consum, registru de casa, note de transfer, facturi de vanzare;   
 • intocmirea jurnalelor de vanzari/ cumparari;
 • evidenta mijloacelor fixe, calculul si inregistrarea amortizarii;
 •  inregistrarea operatiunilor de trezorerie (casa, banca, avansuri spre decontare) cu intocmirea jurnalelor de operare prin banca si evidenta pe angajat a avansurilor spre decontare;
 •  intocmirea ordinelor de plata pentru impozitele si contributiile inscrise in declaratiile fiscale;
 •  evidenta partenerilor (clienti, furnizori);
 •  inregistrarea in contabilitate a statelor de plata si a contributiilor aferente;
 •  inregistrarea cheltuielilor si veniturilor pe baza documentelor justificative;
 •  inregistrarea intrarilor si iesirilor de stocuri, evidenta analitica a acestora;
 •  intocmirea balantei contabile lunare;
 • conducerea registrelor de contabilitate;
 •  intocmirea bilantului contabil;
 • calculul impozitelor, intocmirea si depunerea declaratiilor la organele fiscale;
 • asistenta cu ocazia inventarierii.

 

Personal, salarizare:


➢    intocmirea documentelor privind incadrarea salariatilor;
➢    modificarea conditiilor din contractul de munca, incetarea contractului de munca;
➢    intocmirea statelor de plata pe baza pontajului primit de la societate;
➢    intocmirea si depunerea declaratiilor legate de plata salariilor;
➢    intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile calculate si declarate;
➢    intocmirea dosarelor de conventie pentru angajatii proaspat absolventi sau a somerilor;
➢    calculul concediilor medicale;
➢    intocmirea de adeverinte pentru salariati;
➢    evidenta concediilor de odihna;
➢    intocmirea si depunerea fiselor fiscale.

 

   Consultanta contabila si fiscala:


✗    supravegherea contabilitatii;
✗    analiza activitatii societatii;
✗    asistenta in organizarea departamentelor de contabilitate ale clientilor;
✗    analiza periodica a activitatii clientilor si intocmirea de rapoarte catre actionari;
✗    asistenta la calculul impozitelor si intocmirea declaratiilor fiscale;
✗    consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit;
✗    asistenta cu ocazia controalelor fiscale;
✗    consultanta privind legislatia contabila;
✗    intocmirea sau verificarea declaratiilor anuale pentru impozitul pe profit sau venit ;
✗    intocmirea si certificarea  bilantului contabil;
✗    audit statutar asupra situatiilor financiare anuale .

 

 

<<inapoi